Το Δικηγορικό μας Γραφείο δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο του εργατικού δικαίου παρακολουθώντας τις συνέχεις νομοθετικές εξελίξεις παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, όπως:

Σύνταξη συμβάσεων εργασίας

Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν μισθούς, άδειες, επιδόματα, αποζημίωση απόλυσης, αποζημίωση για παροχή εργασίας εκτός έδρας.

Σύνταξη αγωγών για κάθε είδους αξιώσεις, όπως αποζημίωση απόλυσης, υπερωρίες, επιδόματα.

 Ειδικά ζητήματα συνταξιοδότησης, αναγνώριση πλασματικών χρόνων, υπολογισμός συντάξεων.

Παροχή συμβουλών σε ζητήματα εργατικού δικαίου σε εταιρίες, συνδικαλιστικά σωματεία.

UA-36919497-1